speaker-photo

Dr. Doina Rusu

MD, PhD, conferențiar universitar Disciplina Pneumologie și Alergologie, Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie “Nicolae Testemitanu” Chișinău, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”