speaker-photo

Dr. Alexandru Corlăteanu

MD, PHD,

Șef Disciplina Pneumologie si Alergologie,

Departament Medicina interna,

Conferenţiar universitar,

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,

Republica Moldova, Chișinău